Новый импульс в сотрудничестве российской и армянской школ востоковедения

В певрой половине февраля 2024 г. при поддержке Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга (АНКА) в Петербурге с рабочим визитом находилась делегация факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕрГУ) во главе с деканом Рубеном Мелконяном.

По окончании визита Рубен Мелконян выразил благодарность председателю Совета АНКА Карену Мкртчяну за осуществлённую поддержку визита в культурную столицу России.

Делегация с рабочими встречами посетила и Москву.

Фото (слева направо): Варужан Гегамян, бывший министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, бывший посол Армении в России Вардан Тоганян,  владыка Езрас, Рубен Мелконян, Мгер Абрамян, Ованес Минасян.

Подробный репортаж о встрече в Москве с владыкой Езрасом — на сайте ААЦ и здесь.

Пост-релиз визита опубликован на сайте ЕрГУ на армянском. Приводим его ниже вместе с переводом на русский.


В целях восстановления сотрудничества и определения новых перспектив развития проведен ряд встреч с руководителями научных и образовательных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, а также заключены соглашения, касающиеся научно-образовательной деятельности.

Представляя детали визита, профессор Р. Мелконян отметил, что они были в Государственном институте стран Азии и Африки МГУ, встретились с руководством, посетили Институт востоковедения Российской Академии наук, МГИМО (где есть также направление востоковедения).

Фото: во дворе Восточного факультета СПбГУ у бюста И.А. Орбели.

В ходе визита были обсуждены различные форматы сотрудничества, включая обмен студентами и преподавателями, реализацию совместных научных программ (в том числе грантов), издание учебников, взаимную поддержку в издании научных журналов и другие вопросы.

Профессор Р. Мелконян также особо отметил визит в Санкт-Петербург и деловую встречу с деканом Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

«Есть большой нереализованный потенциал сотрудничества, поэтому нам необходимо восполнить этот пробел. Мы были в Государственном Эрмитаже и договорились, что в случае обмена студентами или профессорами данные лица имели бы возможность пройти определенную переподготовку также и в самом Эрмитаже», — пояснил профессор.

С давних пор армяне вносили и продолжают вносить большой вклад в развитие российского востоковедения. Традиционно считается, что российская и армянская школы востоковедения имеют один и тот же корень, много общего. Эти две школы были связаны между собой тесным сотрудничеством, поэтому теекущий визит носил не только церемониальный характер, но и имел тенденцию к восстановлению прежних связей и наметке перспектив развития в свете новых реалий.

Декана факультета, д.и.н., профессора Рубена Мелконяна сопровождали доцент кафедры тюркологии, к.и.н. Варужан Гегамян и ассистент той же кафедры, к.и.н. Мгер Абрамян.

На встрече с российской стороны участвовала доцент СПбГУ Донара Мкртчян.

Համագործակցության նոր հեռանկարներ հայկական և ռուսաստանյան արևելագիտական դպրոցների միջև

ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի գլխավորած պատվիրակությունը ս.թ. փետրվարի 4-12-ը աշխատանքային այցով ՌԴ-ում էր։ Ռուսաստանյան արևելագիտական կենտրոնների հետ համագործակցության կապերը վերականգնելու և զարգացման նոր հեռանկարներ ուրվագծելու նպատակով Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի գիտակրթական հաստատությունների պատասխանատուների հետ անցկացվեցին մի շարք հանդիպումներ, ձեռք բերվեցին գիտակրթական բնագավառին առնչվող պայմանավորվածություններ։

Ներկայացնելով այցի մանրամասները՝ պրոֆեսոր Ռ․ Մելքոնյանը նշեց, որ եղել են Մոսկվայի պետական համալսարանի Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների պետական ինստիտուտում և հանդիպել ղեկավար կազմի հետ, այցելել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտ, Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտ (որտեղ նույնպես կա արևելագիտական ուղղվածություն)։

Այցի շրջանակում քննարկել են համագործակցության տարբեր ձևաչափեր, այդ թվում՝ ուսանողների և դասախոսների փոխանակման, համատեղ գիտական ծրագրերի իրականացում (նաև դրամաշնորհային), դասագրքերի հրատարակություն, գիտական ամսագրերի հրատարակման գործում փոխադարձ աջակցություն և այլ հարցեր:

Պրոֆեսոր Ռ․ Մելքոնյանը առանձնացրեց նաև այցը Սանկտ Պետերբուրգ և գործնական հանդիպումը Պետերբուրգի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Միխայիլ Պիոտրովսկու հետ, որը նաև Պետական Էրմիտաժի տնօրենն է:

«Համագործակցության չիրացված մեծ պոտենցիալ կա, ուստի պետք է այդ բացը լրացնել: Եղել ենք Պետական Էրմիտաժում և ձեռք ենք բերել համաձայնություն, որպեսզի ուսանողների կամ դասախոսների փոխանակման դեպքում տվյալ անձինք հնարավորություն ունենան որոշակի վերապատրաստում անցնելու հենց Էրմիտաժում»,- մանրամասնեց պրոֆեսորը:

Ռուսաստանյան արևելագիտության զարգացման մեջ ծագումով հայ մասնագետները մեծ ներդրում են ունեցել և շարունակում են ունենալ: Ավանդաբար համարվում է, որ ռուսական և հայկական արևելագիտական դպրոցները ունեն նույն արմատը, բազմաթիվ ընդհանրություններ։ Այդ երկու դպրոցները միմյանց կապված են եղել սերտ համագործակցությամբ, ուստի այցը ոչ միայն արարողակարգային էր, այլև երբեմնի կապերը վերականգնելու և նոր իրողությունների լույսի ներքո զարգացման հեռանկարները նախանշելու միտում ուներ:

Նշենք, որ ֆակուլտետի դեկան, պ․գ․դ, պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանին ուղեկցում էին, թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ, պ․գ․թ․ Վարուժան Գեղամյանը և նույն ամբիոնի ասիստենտ, պ․գ․թ․ Մհեր Աբրահամյանը։

Комментарии

  1. […] Подробно об этом – насайте Армянскойавтономии https://armenians-spb.ru/esu-12-2-2024/ Михаил Борисович выразил уверенность, что […]

Добавить комментарий